A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu


 Wejście w życie ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177) 

Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).       

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 38. § 1 )

Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturze regionalnej, wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych (art. 30)  

Art. 51. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów funkcyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( art. 53 § 1 ) 

W związku z powyższym niektóre informacje, dostępne dotychczas na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w szczególności dotyczące struktury organizacyjnej i osób pełniących w niej funkcje oraz logotypu będą nieadekwatne do stanu wynikającego  z  wejścia w życie przepisów powyższych ustaw.

Z chwilą zakończenia reorganizacji, wskazane wyżej informacje, udostępniane na stronie internetowej, zostaną niezwłocznie zaktualizowane, włącznie z uwzględnieniem zmian w zakresie logotypu jednostki.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zarządzenie nr 74/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

                Na podstawie § 55 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016r. poz. 508),

z a r z ą d z a m:

1. Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.30 – 14.30.

2 . W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godz. 17.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

3. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

4. 1. Podanie o widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmowane są przez biuro podawcze w godzinach urzędowania.

4. 2. Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie wydawane są w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 w sekretariatach Wydziałów.  

5. Wykaz prokuratorów i pracowników prokuratury przyjmujących interesantów po godzinach urzędowania – w każdy poniedziałek – określa harmonogram sporządzany na okres I i II półrocza każdego roku kalendarzowego.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. Traci moc zarządzenie nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015r. nr A 021/3/15.

8. Z treścią zarządzenia zapoznać prokuratorów i urzędników i innych pracowników.

9. Odpis zarządzenia:

    –    doręczyć Prokuratorom Rejonowym i Kierownikowi Ośrodka Zamiejscowego

    –   a stosowną informację zamieścić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

p.o. Prokuratora Okręgowego

Mirosław Wachnik

 

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2016

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Ryszard B. podejrzany o usiłowanie zabójstwa trzech osób aresztowany

  KOMUNIKAT W związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w noc Sylwestrową na ul. Marii Gaji w Radomiu prokurator postawił zatrzymanemu Ryszardowi B. łącznie trzy zarzuty usiłowania zabójstwa: dwóch mężczyzn i kobiety. Podejrzany posługiwał się w jednym przypadku mieczem lub maczetą a w dwóch pozostałych nożem.  Wymachiwał tymi przedmiotami kierując uderzenia w głowę lub okolice […]

więcej »


nowe fakty w sprawie wypadku drogowego w Janowie, wniosek o areszt

Dnia 30 grudnia 2016 r.   KOMUNIKAT nowe fakty w sprawie wypadku drogowego w Janowie  W związku z wypadkiem drogowym jaki miał miejsce w dniu 23 grudnia 2016 r w Janowie z uwagi na to, że stan zdrowia Piotra Ch., podejrzanego o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości uległ poprawie na tyle, że lekarz zezwolił na jego […]

więcej »


Śledztwo w sprawie zaginionych osób z Pionek

Komunikat W związku z zaginięciem Natalii Gruszeckiej i Stanisława Głuszki w dniu 21 lipca 2016r zostało wszczęte śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia   wolności tych osób co miało nastąpić  w dniu 15 lipca 2016r w miejscowości Podlesie Duże gm. Stromiec tj. o czyn z art. 189 kk. Śledztwo prowadzone było początkowo przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu […]

więcej »


Komunikat  Postępowanie przygotowawcze w sprawie znieważenia we wrześniu 2016 r w Radomiu kilku mieszkańców Radomia w związku z realizacją programu „ Betlejewski. Prowokacje „ tj. o czyn z art. 216 § 1 kodeksu karnego zostało umorzone.  Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu analizy zebranych w sprawie materiałów zakończonej oceną, że nie doszło do złamania prawa. Podstawą […]

więcej »


Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem elektrycznym w Prokuraturach Rejonowych w Lipsku, Grójcu i Kozienicach

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz SIWZ z załącznikami – SIWZ Dokumentacja – Prokuratura Rejonowa Grójec – Załącznik nr 2, 2a, 2b – Pobierz Dokumentacja – Prokuratura Rejonowa Kozienice – Załącznik nr 3, 3a,3b – Pobierz Dokumentacja – Prokuratura Rejonowa Lipsko – Załącznik  nr 1, 1a, 1b – Pobierz Pytania i odpowiedzi 1 – Pobierz Pytania i odpowiedzi 2 […]

więcej »


Areszt dla podejrzanego o dwa zabójstwa w Radomiu

Komunikat.  Sąd Rejonowy w Radomiu uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Sławomira T. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie trwa nadal. Rzecznik Prasowy Małgorzata Chrabąszcz

więcej »


drugi zarzut zabójstwa

Komunikat Po zakończeniu czynności w dniu wczorajszym z udziałem podejrzanego Sławomira T. prokurator przedstawił mu  drugi zarzut zabójstwa drugiej kobiety, która od miesiąca sierpnia była poszukiwana  w Radomiu jako zaginiona. Podejrzany Sławomir T. wskazał miejsce ukrycia jej zwłok. Do tego zabójstwa doszło w dacie bliżej nieustalonej w miesiącu sierpniu 2016 roku w Radomiu.  W dniu […]

więcej »


Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz SIWZ z załącznikami – SIWZ Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ – Pobierz Protokół z otwarcia ofert – Pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz  

więcej »


zarzut zabójstwa dla Sławomira T.

Komunikat. W toku śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety odnalezionej w dniu 6 listopada 2016 r w lesie w Sołtykowie prokurator przedstawił zarzut Sławomirowi T, ŻE W DNIU 4 LISTOPADA 2016 r. w Radomiu W ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia  życia […]

więcej »


Briefing

Komunikat W dniu 9 listopada 2016r. o godz.11.00 w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu odbędzie się briefing na temat sprawy dotyczącej zabójstwa kobiety znalezionej w lesie w Sołtykowie w dniu 6 listopada 2016 roku. Niezależnie od powyższego na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu zostanie zamieszczony komunikat w tej sprawie. Rzecznik Prasowy Małgorzata Chrabąszcz

więcej »


Ustalono tożsamość zamordowanej kobiety

Dnia 08.11 2016 r. Komunikat.    Tożsamość  zamordowanej kobiety znalezionej w dniu 6 listopada w  lesie w miejscowości Sołtyków została ustalona. Jest to mieszkanka Radomia, która w grudniu tego roku ukończyłaby 18 lat. Funkcjonariusze radomskiej Policji zatrzymali mężczyznę do ustalenia jego związku z zabójstwem. Rzecznik Prasowy Małgorzata Chrabąszcz

więcej »


Śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety o nieustalonej tożsamości

07.11 2016 r.  Zabójstwo kobiety o nieustalonej tożsamości  W dniu 6 listopada 2016 roku znalezione  zostały zwłoki młodej  kobiety w lesie w miejscowości Sołtyków gm. Skaryszew.  Lekarz stwierdził zgon z przyczyn nieznanych. Przeprowadzone zostały oględziny mające na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów do dalszych badań kryminalistycznych. Prokurator zarządził sekcję zwłok kobiety. Oględziny i sekcja przekazanych do badań […]

więcej »


Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę fizycznej ochrony osób i mienia

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz (pdf)

więcej »


Protokół z otwarcia ofert na usługę fizycznej ochrony osób i mienia.

Potokół z otwarcia ofert  – pobierz (pdf)

więcej »


Prokurator wszczyna dochodzenie po emisji programu telewizyjnego

 Komunikat Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu  w dniu 5 października 2016 roku wszczęła dochodzenie w sprawie zaistniałego w miesiącu wrześniu daty bliżej nieustalonej 2016 roku w Radomiu znieważenia kilku mieszkańców Radomia przez realizatora programu pt. „ Betlejewski. Prowokacje” to jest o przestępstwo z art. 216 § 1 kk.  Przestępstwo znieważenia jest ściągane z oskarżenia prywatnego […]

więcej »


Archiwum aktualności