A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu


 Wejście w życie ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177) 

Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).       

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 38. § 1 )

Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturze regionalnej, wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych (art. 30)  

Art. 51. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów funkcyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( art. 53 § 1 ) 

W związku z powyższym niektóre informacje, dostępne dotychczas na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w szczególności dotyczące struktury organizacyjnej i osób pełniących w niej funkcje oraz logotypu będą nieadekwatne do stanu wynikającego  z  wejścia w życie przepisów powyższych ustaw.

Z chwilą zakończenia reorganizacji, wskazane wyżej informacje, udostępniane na stronie internetowej, zostaną niezwłocznie zaktualizowane, włącznie z uwzględnieniem zmian w zakresie logotypu jednostki.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zarządzenie nr 74/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

                Na podstawie § 55 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016r. poz. 508),

z a r z ą d z a m:

1. Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.30 – 14.30.

2 . W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godz. 17.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

3. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

4. 1. Podanie o widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmowane są przez biuro podawcze w godzinach urzędowania.

4. 2. Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie wydawane są w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 w sekretariatach Wydziałów.  

5. Wykaz prokuratorów i pracowników prokuratury przyjmujących interesantów po godzinach urzędowania – w każdy poniedziałek – określa harmonogram sporządzany na okres I i II półrocza każdego roku kalendarzowego.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. Traci moc zarządzenie nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015r. nr A 021/3/15.

8. Z treścią zarządzenia zapoznać prokuratorów i urzędników i innych pracowników.

9. Odpis zarządzenia:

    –    doręczyć Prokuratorom Rejonowym i Kierownikowi Ośrodka Zamiejscowego

    –   a stosowną informację zamieścić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

p.o. Prokuratora Okręgowego

Mirosław Wachnik

 

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2016

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę fizycznej ochrony osób i mienia

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz (pdf)

więcej »


Protokół z otwarcia ofert na usługę fizycznej ochrony osób i mienia.

Potokół z otwarcia ofert  – pobierz (pdf)

więcej »


Prokurator wszczyna dochodzenie po emisji programu telewizyjnego

 Komunikat Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu  w dniu 5 października 2016 roku wszczęła dochodzenie w sprawie zaistniałego w miesiącu wrześniu daty bliżej nieustalonej 2016 roku w Radomiu znieważenia kilku mieszkańców Radomia przez realizatora programu pt. „ Betlejewski. Prowokacje” to jest o przestępstwo z art. 216 § 1 kk.  Przestępstwo znieważenia jest ściągane z oskarżenia prywatnego […]

więcej »


Usługa fizycznej ochrony osób i mienia w prokuraturach okręgu radomskiego

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz SIWZ z załącznikami – Pobierz Pytania i odpowiedzi do SIWZ 10.10.2016r. – Pobierz

więcej »


Dozory policji i zawieszenie w wykonywaniu czynności ochroniarskich

Komunikat Po zakończeniu czynności przesłuchania w charakterze podejrzanych dwóch pracowników zewnętrznej firmy ochroniarskiej  Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  , w sprawie dotyczącej zgonu mężczyzny w dniu 19 września 2016 roku, prokurator zastosował wobec nich dozory policji poprzez stawiennictwo dwa razy w tygodniu w Komisariacie Policji oraz zawiesił ich w wykonywaniu obowiązków służbowych ochroniarskich. Podejrzani przyznali się do tego, […]

więcej »


zarzuty dla pracowników ochrony szpitala

                                      Komunikat  W związku ze zgonem 64 letniego mężczyzny w dniu 19 września 2016r Prokuratura Rejonowa Radom – Wschód w Radomiu prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania jego śmierci . tj. w kierunku art. 155 kk. W dniu dzisiejszym  prokurator przedstawił dwóm pracownikom ochrony Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zarzuty, że w dniu 19 września 2016 roku, […]

więcej »


Areszt dla Łukasza K

Dnia 13.09 2016 r. Sąd Rejonowy w Radomiu uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Łukasza K. pod zarzutami podwójnego usiłowania zabójstwa. Rzecznik Prasowy Małgorzata Chrabąszcz

więcej »


Dwa zarzuty usiłowania zabójstwa i wniosek o areszt dla Łukasza K.

Dnia 13. 09 2016 r.  Komunikat W godzinach popołudniowych dnia 12 września 2016 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomiu przesłuchał w charakterze podejrzanego Łukasza K. pod dwoma zarzutami usiłowania pozbawienia życia dwóch osób , mężczyzny i kobiety przy użyciu ciężkiego narzędzia ostrego lub ostrokończystego , lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi  wykonanie przez pokrzywdzonych […]

więcej »


Prokurator wszczyna śledztwo dot. usiłowania zabójstwa

Dnia 12.09 2016 r.          Komunikat W związku ze zdarzeniem zaistniałym we wczesnych godzinach rannych 11 września 2016 roku pod klubem Explosion przy ul. Wernera w Radomiu , Prokuratura Rejonowa Radom- Wschód w Radomiu wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa. Ze wstępnych ustaleń wynika że podczas awantury pomiędzy uczestnikami zdarzenia dwie osoby doznały obrażeń ciała, którym niezwłocznie […]

więcej »


Śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lądowym

  Dnia 08 września 2016 r. Komunikat Postępowanie przygotowawcze w sprawie wypadku drogowego do którego doszło na trasie S7 w miejscowości Sucha gm. Bałobrzegi  w dniu 7 września 2016 roku ok. godz. 15.30 w wyniku którego obrażeń ciała doznało 12 pasażerów podróżujących samochodem  m-ki Mercedes typu bus z Warszawy do Radomia, został zakwalifikowany przez prokuratora  […]

więcej »


Wniosek prokuratora o aresztowanie podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego w Wierzbicy uwzględniony

                Na wniosek prokuratora  Sąd Rejonowy w Szydłowcu aresztował na  okres 3 miesięcy  podejrzanego Kewina K. pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z opisu czynu wynika,   że w dniu 14 sierpnia 2016 roku w Wierzbicy podejrzany kierując samochodem osobowym marki Mercedes nie dostosował prędkości i techniki jazdy […]

więcej »


Zastępstwo Rzecznika Prasowego w czasie urlopu

Komunikat W okresie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu  przebywać będzie na urlopie. W tym czasie informacji medialnych  udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi Prokuratur w których prowadzone są będące w zainteresowaniu postępowania  oraz Naczelnicy Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu w zakresie prowadzonych tam śledztw.

więcej »


Zawiadomienie pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia i pouczenie o uprawnieniach

  K o m u n i k a t                    „Prokuratura Okręgowa w Radomiu zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt V Ds. 31.15 (poprzednia sygn. akt V Ds. 45/05 oraz V Ds. 10/09),  że w dniu 30 czerwca 2016 roku został w przedmiotowej sprawie skierowany do Sądu […]

więcej »


akt oskarżenia

  Komunikat W dniu 30 czerwca 2016 roku został skierowany do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia w sprawie V Ds. 31/15 przeciwko 8 osobom oskarżonym, którym zostały przedstawione między innymi zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw karno – skarbowych polegających na wprowadzaniu do obrotu niepełnowartościowego oleju napędowego […]

więcej »


Wniosek do sądu o skazanie za włamanie do Kościoła w Iłży i profanację przedmiotów kultu religijnego

                                                                                                                                                   Komunikat Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu złożyła do Sądu Rejonowego w Lipsku wniosek o wydanie wyroku skazującego Oskara B. któremu zarzucono  kradzież z włamaniem do zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej ryngrafu z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem wartości 100 zł oraz obrazę uczuć religijnych innych osób poprzez uszkodzenie dóbr o szczególnym znaczeniu […]

więcej »


Archiwum aktualności