A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.00 do 15.00.

 

W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godziny 18.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

 

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 i podległych jej Prokuratur Rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury.

 

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014r. poz. 1218 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dn. 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

 

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwaga:

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.
Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty.

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jej zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, zgodnie z zakresem właściwości miejscowej określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 49, poz. 297). Zasady działania oraz sposoby realizacji zadań prokuratury określa ustawa o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.).

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2015

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

DYŻURY PROKURATORÓW W CZASIE TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

    DYŻURY W PROKURATURACH OKRĘGU RADOMSKIEGO  – pobierz (pdf)                

więcej »


Obchody Tygodnia Ofiar Przestępstw w prokuraturach okręgu radomskiego

Dnia 10.02 2016r. Komunikat                                                                    Obchody Tygodnia Ofiar Przestępstw w prokuraturach okręgu radomskiego W dniach  22 – 26 lutego 2016r  odbywać się będzie akcja informacyjna na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami. W akcji tej udział wezmą prokuratorzy Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych okręgu radomskiego. W Radomiu, Grójcu, Lipsku, Przysusze, Kozienicach, Zwoleniu i Szydłowcu wyznaczeni prokuratorzy będą udzielali […]

więcej »


Zmowa przetargowa w Pionkach – 2 podejrzanych

Komunikat. Dnia 01.02 2016r. Zmowa przetargowa w Pionkach podstawą prokuratorskich zarzutów-  2 podejrzanych. Prokurator postawił zarzuty osobie, która w okresie od  czerwca do  sierpnie 2014r w Pionkach  pełniła funkcję publiczną w Urzędzie Miasta Pionki i  miała wpływ na  wyłonienie najkorzystniejszej oferty przetargowej, oraz właścicielowi firmy przystępującej do przetargu na budowę, utrzymanie i administrowanie siecią światłowodowo […]

więcej »


Akt oskarżenia dot. nielegalnej produkcji i handlu wyrobami akcyzowymi

PO I A 060.2.2016 dnia 13.01 2016r                                      Komunikat Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia sygn. VI Ds. 27/14  przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się nielegalną produkcją i nielegalnym obrotem tytoniu, papierosami i alkoholem w postaci spirytusu, bez polskich znaków akcyzy. Oskarżono 37 osób. Straty z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego do Skarbu […]

więcej »


Dzień wolny od pracy w prokuraturach 24 grudnia 2015r

I A 060/108/15 dnia 21.12 2015r.                                     Komunikat W ślad za Zarządzeniem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Apelacyjnego, Prokurator Okręgowy w Radomiu wydał zarządzenie  I A 021/77/15  w sprawie ustalenia dnia  24 grudnia 2015r  dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w prokuraturach okręgu radomskiego tj. Prokuraturze Okręgowej w Radomiu oraz Prokuraturach Rejonowych : Radom- Wschód […]

więcej »


Areszt w sprawie wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia

I A 060/107/15 dnia 18.12 2015r                              Komunikat Na wniosek prokuratora sąd aresztował Mateusza K. pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia. oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień. W dniu 13 grudnia 2015r na ul. 11 Listopada podejrzany wjechał na przejście dla pieszych gdzie potrącił przechodzącego 13 letniego chłopca, który doznał obrażeń ciała. […]

więcej »


Śledztwo w sprawie niebezpiecznego znaleziska w Pionkach

I A 060/106/15 dnia 17.12 2015r                              Komunikat W dniu 17.12 2015r prokurator  wszczął śledztwo w sprawie zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia w okresie od daty bliżej nieustalonej do 10.10 2015r w Pionkach i pozostawienia w miejscu do tego nie przeznaczonym na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych PRONIT, materiałów wybuchowych w postaci nitrocelulozy, która może sprowadzić […]

więcej »


cd. sprawy uprowadzenia dziecka w Radomiu

IA 060/102/15,  dnia 12 grudnia 2015r Komunikat W dniu 11 grudnia 2015r prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Radomiu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana N. do dnia 3 marca 2016r uzasadniając tym, że zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, utrudniania w bezprawny sposób postepowania karnego a także tym, że potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania […]

więcej »


cd. sprawy uprowadzenia dziecka w Radomiu

I A 060/ 101/15                                                                    Dnia 10.12 2015r.                                                                              Komunikat                 W dniu  dniach 9-10 grudnia 2015r  Sebastian N. został przesłuchany w charakterze podejrzanego pod zarzutem uprowadzenia małoletniego dziecka wbrew woli osoby powołanej do opieki, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, jednocześnie pozbawiając go wolności na okres powyżej 7 dni tj. od 24 listopada […]

więcej »


Wniosek o ENA w sprawie uprowadzenia 3-latka z Radomia

02.12 2015r Komunikat Prokurator Okręgowy w Radomiu złożył dzisiaj do Sądu Okręgowego w Radomiu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania podejrzanego ojca dziecka Sebastiana S. pod zarzutem uprowadzenia dziecka wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, jednocześnie pozbawiając go wolności od dnia 24 listopada 2015r. Rzecznik Prasowy Małgorzata Chrabąszcz

więcej »


kolejny podejrzany w sprawie uprowadzenia 3-latka z Radomia

02.12 2015r. W dniu dzisiejszym Policja doprowadziła do prokuratora kolejnego zatrzymanego w sprawie uprowadzenia 3-latka z Radomia. Prokurator przesłuchał go w charakterze podejrzanego pod zarzutem uprowadzenia dziecka wbrew woli matki  sprawującej nad nim opiekę i pozbawienia go wolności. Po zakończeniu czynności z jego udziałem został zwolniony do domu bez stosowania środków zapobiegawczych, bowiem nie zachodzi […]

więcej »


cd.ustaleń w sprawie uprowadzenia 3-latka

Dnia 27.11 2015 W związku z uprowadzeniem 3-latka z Radomia, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu ojcu dziecka Sebastianowi N.  Zarzut dotyczy uprowadzenia dziecka połączonego z pozbawieniem wolności działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz wystąpił do sądu o zastosowanie wobec tego podejrzanego tymczasowego aresztowania , zgodnie z procedurą, na okres 14 dni […]

więcej »


dot. uprowadzenia 3-latka z Radomia

Dnia 27.11 2015r.                                                                                                                                                Komunikat W  związku z uprowadzeniem 3-latka z Radomia co nastąpiło w dniu 24 listopada 2015r  funkcjonariusze policji już tego samego dnia  zatrzymali 5 osób. Dwie z nich następnego dnia doprowadzone zostały do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu.  Prokurator postawił im zarzut uprowadzenia małoletniego dziecka połączonego z pozbawieniem go wolności i wystąpił do Sądu Rejonowego w Radomiu o zastosowanie wobec nich  aresztu […]

więcej »


„TYDZIEŃ MEDIACJI” – DYŻURY W PROKURATURACH REJONOWYCH

Prokurator Rejonowy Radom – Wschód w Radomiu informuje, że w dniach 12-16 października 2015 roku w  związku z tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji następujący prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu będą pełnić dyżur w godzinach od 9.00 do 15.00 12 października 2015r. – prokurator  Monika Gibała tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 […]

więcej »


Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych

    pobierz -PDF

więcej »


Archiwum aktualności