A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu


 Wejście w życie ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177) 

Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).       

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 38. § 1 )

Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych, ich zadania w prokuraturze regionalnej, wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych (art. 30)  

Art. 51. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.

Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów funkcyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( art. 53 § 1 ) 

W związku z powyższym niektóre informacje, dostępne dotychczas na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu, w szczególności dotyczące struktury organizacyjnej i osób pełniących w niej funkcje oraz logotypu będą nieadekwatne do stanu wynikającego  z  wejścia w życie przepisów powyższych ustaw.

Z chwilą zakończenia reorganizacji, wskazane wyżej informacje, udostępniane na stronie internetowej, zostaną niezwłocznie zaktualizowane, włącznie z uwzględnieniem zmian w zakresie logotypu jednostki.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zarządzenie nr 74/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

                Na podstawie § 55 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016r. poz. 508),

z a r z ą d z a m:

1. Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.30 – 14.30.

2 . W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godz. 17.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

3. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

4. 1. Podanie o widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmowane są przez biuro podawcze w godzinach urzędowania.

4. 2. Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie wydawane są w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 w sekretariatach Wydziałów.  

5. Wykaz prokuratorów i pracowników prokuratury przyjmujących interesantów po godzinach urzędowania – w każdy poniedziałek – określa harmonogram sporządzany na okres I i II półrocza każdego roku kalendarzowego.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

7. Traci moc zarządzenie nr 3/15 z dnia 13 stycznia 2015r. nr A 021/3/15.

8. Z treścią zarządzenia zapoznać prokuratorów i urzędników i innych pracowników.

9. Odpis zarządzenia:

    –    doręczyć Prokuratorom Rejonowym i Kierownikowi Ośrodka Zamiejscowego

    –   a stosowną informację zamieścić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

 

p.o. Prokuratora Okręgowego

Mirosław Wachnik

 

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2016

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

Wniosek prokuratora o aresztowanie podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego w Wierzbicy uwzględniony

                Na wniosek prokuratora  Sąd Rejonowy w Szydłowcu aresztował na  okres 3 miesięcy  podejrzanego Kewina K. pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z opisu czynu wynika,   że w dniu 14 sierpnia 2016 roku w Wierzbicy podejrzany kierując samochodem osobowym marki Mercedes nie dostosował prędkości i techniki jazdy […]

więcej »


Zastępstwo Rzecznika Prasowego w czasie urlopu

Komunikat W okresie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 roku Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu  przebywać będzie na urlopie. W tym czasie informacji medialnych  udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi Prokuratur w których prowadzone są będące w zainteresowaniu postępowania  oraz Naczelnicy Wydziałów Śledczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu w zakresie prowadzonych tam śledztw.

więcej »


Zawiadomienie pokrzywdzonych o skierowaniu aktu oskarżenia i pouczenie o uprawnieniach

  K o m u n i k a t                    „Prokuratura Okręgowa w Radomiu zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt V Ds. 31.15 (poprzednia sygn. akt V Ds. 45/05 oraz V Ds. 10/09),  że w dniu 30 czerwca 2016 roku został w przedmiotowej sprawie skierowany do Sądu […]

więcej »


akt oskarżenia

  Komunikat W dniu 30 czerwca 2016 roku został skierowany do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia w sprawie V Ds. 31/15 przeciwko 8 osobom oskarżonym, którym zostały przedstawione między innymi zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw karno – skarbowych polegających na wprowadzaniu do obrotu niepełnowartościowego oleju napędowego […]

więcej »


Wniosek do sądu o skazanie za włamanie do Kościoła w Iłży i profanację przedmiotów kultu religijnego

                                                                                                                                                   Komunikat Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu złożyła do Sądu Rejonowego w Lipsku wniosek o wydanie wyroku skazującego Oskara B. któremu zarzucono  kradzież z włamaniem do zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej ryngrafu z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem wartości 100 zł oraz obrazę uczuć religijnych innych osób poprzez uszkodzenie dóbr o szczególnym znaczeniu […]

więcej »


Umorzone śledztwo w sprawie kradzieży z włamaniem do magazynu Urzędu Celnego

  KOMUNIKAT  Śledztwo w sprawie kradzieży papierosów  z magazynu Urzędu Celnego w Radomiu  zostało umorzone – wobec niewykrycia sprawców. Kradzież została ujawniona w dniu 24. 08 2015r. Sprawcy po uprzednim włamaniu się do magazynu skradli papierosy różnych marek, różnego gatunku w ilości  293 811 paczek oraz 2.352 000 sztuk.  Skradzione papierosy  pochodziły z nielegalnej produkcji […]

więcej »


ZARZĄDZENIE NR 74/16 p.o. Prokuratora Okręgowego w Radomiu z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

                Na podstawie § 55 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 2016r. poz. 508), z a r z ą d z a m: 1. Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień […]

więcej »


Nowy Zastępca Prokuratora Okręgowego i 6 nowych szefów w Prokuraturach Rejonowych

Dnia 4.05 2016 r. Nowy Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu oraz  6 nowych prokuratorów na stanowiskach kierowniczych w Prokuraturach Rejonowych okręgu radomskiego. Z dniem 27 kwietnia 2016r Prokurator Generalny powierzył   Robertowi Barszczyńskiemu  pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Radomiu.  Robert Barszczyński rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach  w  1998r. jako asesor, nominację na prokuratora […]

więcej »


Koniec śledztwa dot. skażonego mięsa dzika

Komunikat Prokuratura Rejonowa Radom- Wschód skierowała do sądu wniosek o skazanie Macieja Ł. za to, że w dniu 10 września 2015r w Radomiu  sfałszował protokół pobrania próbek przeznaczonych do badań mięsa  na obecność włośni  a następnie posłużył się nim w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w celu przeprowadzenia dostarczonych  do badań próbek mięsa.  Opinia biegłego grafologa wykazała […]

więcej »


Dnia 11.04 2016 Komunikat Zmiana na stanowisku Prokuratora Okręgowego w Radomiu  Prokurator  Generalny powołał Pana Mirosława Wachnika do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Radomiu. Uroczystego  wręczenia dekretu dokonała   Prokurator Regionalny w Lublinie – Pani Katarzyna Fedeńczuk  w dniu 11 kwietnia 2016 r. w  siedzibie Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Pan Mirosław Wachnik został powołany na  prokuratora […]

więcej »


Śledztwo umorzone

Dnia, 8.04 2016 r. Komunikat Śledztwo w sprawie wyrządzenia w 2011 r. znacznej szkody majątkowej Gminie Miasta Radom przez Prezydenta Miasta Radom poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku, polegających na zbyciu  działki na rzecz spółki komunalnej RTBS Administrator z przeznaczeniem na budowę własnego biurowca, która następnie została odsprzedana przez spółkę innemu […]

więcej »


Wniosek o skazanie bez rozprawy 4 oskarżonych o nielegalny obrót paliwem

 Komunikat Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu wniosek o skazanie bez rozprawy czterech osób oskarżonych o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw w tym karno-skarbowych związanych  z nielegalnym obrotem paliwem, wystawianiem nierzetelnych i fikcyjnych faktur VAT oraz wyłudzaniem podatku VAT. Zarzuty dotyczą też pomocnictwa w popełnianiu […]

więcej »


zawiadomienie pokrzywdzonych o zakończeniu śledztwa w trybie art. 131§2 kpk

K o m u n i k a t  Prokuratura Okręgowa w Radomiu, działając w oparciu o treść art. 131 § 2 kpk, zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO V Ds. 12.2016 (poprzednia sygn. akt V Ds. 45/05, V Ds. 10/09 oraz V Ds. 31/15), że w dniu […]

więcej »


Rzecznik prasowy – Małgorzata Chrabąszcz przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Do dnia 05.03.2016r. Rzecznik prasowy – Małgorzata Chrabąszcz – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, przebywa na zwolnieniu lekarskim. W tym okresie informacji o sprawach udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi jednostek w których prowadzone są te sprawy, oraz  Naczelnicy Wydziałów V i VI Prokuratury Okręgowej w Radomiu w zakresie prowadzonych tam spraw.

więcej »


DYŻURY PROKURATORÓW W CZASIE TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

    DYŻURY  W  PROKURATURACH  OKRĘGU  RADOMSKIEGO  pobierz (pdf)   DYŻURY  W  PROKURATURZE OKRĘGOWEJ  W  RADOMIU        pobierz (pdf)                 

więcej »


Archiwum aktualności