A A- A+

 

 

bip

STRONA GŁÓWNA

PROKURATURA OKRĘGOWA W RADOMIU

 

DANE TELEADRESOWE:

UL. MALCZEWSKIEGO 7
26-610 RADOM
CENTRALA: (48) 36-80-700 do 705
FAX: (48) 36-80-736
E-MAIL: prokuratura.okregowa@prokuratura.radom.pl

 

Swoim zasięgiem obejmuje obszar działania Prokuratur Rejonowych: Radom – Wschód w Radomiu, Radom – Zachód w Radomiu, Grójec, Przysucha, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Prokuratorzy i pracownicy Prokuratury Okręgowej w Radomiu przyjmują interesantów w każdy dzień urzędowania prokuratury w godzinach 9.00 do 15.00.

 

W każdy poniedziałek przyjęcia interesantów odbywają się do godziny 18.00, a dyżur po godzinach urzędowania pełni prokurator okręgowy, jego zastępca lub wyznaczony prokurator i pracownik prokuratury.

 

Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ul. Malczewskiego 7 i podległych jej Prokuratur Rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury.

 

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014r. poz. 1218 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dn. 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

 

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwaga:

Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych. Przesłane w ten sposób pisma będą pozostawione bez biegu.
Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym prokuratury lub za pośrednictwem poczty.

 

Prokuratura Okręgowa w Radomiu jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Jej zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, zgodnie z zakresem właściwości miejscowej określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 49, poz. 297). Zasady działania oraz sposoby realizacji zadań prokuratury określa ustawa o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.).

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2015

Osoba aktualizująca: Rafał Kot

cd.ustaleń w sprawie uprowadzenia 3-latka

Dnia 27.11 2015 W związku z uprowadzeniem 3-latka z Radomia, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu ojcu dziecka Sebastianowi N.  Zarzut dotyczy uprowadzenia dziecka połączonego z pozbawieniem wolności działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz wystąpił do sądu o zastosowanie wobec tego podejrzanego tymczasowego aresztowania , zgodnie z procedurą, na okres 14 dni […]

więcej »


dot. uprowadzenia 3-latka z Radomia

Dnia 27.11 2015r.                                                                                                                                                Komunikat W  związku z uprowadzeniem 3-latka z Radomia co nastąpiło w dniu 24 listopada 2015r  funkcjonariusze policji już tego samego dnia  zatrzymali 5 osób. Dwie z nich następnego dnia doprowadzone zostały do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu.  Prokurator postawił im zarzut uprowadzenia małoletniego dziecka połączonego z pozbawieniem go wolności i wystąpił do Sądu Rejonowego w Radomiu o zastosowanie wobec nich  aresztu […]

więcej »


„TYDZIEŃ MEDIACJI” – DYŻURY W PROKURATURACH REJONOWYCH

Prokurator Rejonowy Radom – Wschód w Radomiu informuje, że w dniach 12-16 października 2015 roku w  związku z tegorocznymi obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji następujący prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu będą pełnić dyżur w godzinach od 9.00 do 15.00 12 października 2015r. – prokurator  Monika Gibała tel. 48 361 29 00 lub  48 361 29 […]

więcej »


Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych

    pobierz -PDF

więcej »


Komunikat

W związku z ujawnieniem uprawy konopi indyjskich na terenie powiatu przysuskiego, funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Przysusze. Prokurator przesłuchał ich w charakterze podejrzanych pod zarzutem uprawiania roślin konopi w celu uzyskania znacznej ilości ziela konopi, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przestępstwo to zagrożone jest od 6 miesięcy […]

więcej »


Komunikat w sprawie mięsa skażonego włośnicą.

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu wszczęła śledztwo dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu mięsa pochodzącego z dzika skażonego włośnicą. Zatrzymano pod takim zarzutem jedną osobę, która została przesłuchana w charakterze podejrzanego. W złożonych wyjaśnieniach mężczyzna zaprzeczył aby mięso, które było w jego posiadaniu zostało komukolwiek odsprzedane. Po ujawnieniu faktu, że […]

więcej »


Informacja

INFORMACJA   Prokuratura Okręgowa w Radomiu informuje , że w 2015r . w ramach procedury do 30 000 Euro planuje przeprowadzić postępowania w następujących zakresach: Nazwa produktu lub usługi Planowany termin przeprowadzenia postępowania Meble biurowe Październik Sprzątanie pomieszczeń prokuratur: Radom Zachód, Szydłowiec, Kozienice Grójec, Zwoleń Październik Przewóz zwłok – usługa świadczona dla Prokuratur Rejonowych w: 1.Grójcu […]

więcej »


Akt oskarżenia – inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

                                                                                   Radom, dnia 6.07 2015r IA 060/72/15   Komunikat   Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie przyjmowania w okresie od początku marca 2013r do końca listopada 2013r w Radomiu i innych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego, korzyści majątkowych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie delegatura w Radomiu, w związku […]

więcej »


Umorzenie zaległego podatku w Urzędzie Miejskim

                                                                                               Radom, dnia 06.07 2015r. I A 060/71/15  Komunikat    Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 13 stycznia 22012r do 30 czerwca 2014r w Radomiu. Niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez funkcjonariuszy publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, podejmujących z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia decyzje w przedmiocie […]

więcej »


Urlop Rzecznika Prasowego

Do dnia 07.08.2015r. Rzecznik prasowy – Małgorzata Chrabąszcz – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu, przebywa na urlopie wypoczynkowym.   W tym okresie informacji o sprawach udzielać będą Prokuratorzy Rejonowi jednostek w których prowadzone są te sprawy, oraz prokurator Agnieszka Duszyk z Wydziału V Śledczego i prokurator Tomasz Radecki z Wydziału VI Śledczego Prokuratury Okręgowej w Radomiu w […]

więcej »


Są zarzuty w sprawie zbiorowego wypadku przy pracy w elektrowni ENEA w Świerżach Górnych

Z kompleksowej opinii wydanej przez zespół biegłych z Katedry Transportu linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wynika, że bezpośrednią przyczyną zawalenia platformy w dniu 4.12 2013r we wnętrzu komina nr 3 na terenie elektrowni ENEA w Świerżach Górnych skutkiem czego śmierć na miejscu ponieśli czterej pracownicy , było wysunięcie się dwóch lin z zacisków na co […]

więcej »


Konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”   Warunki konkursu: – objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami); – termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.; – adres: Lidia.Mazowiecka @ pg.gov.pl   Dla najlepszej pracy wybranej przez jury […]

więcej »


KOMUNIKAT

W dniu 28 lutego 2015r wygasły 4-letnie kadencje Prokuratorów Rejonowych powołanych do pełnienia tych funkcji w 2011r. Radom,  2  marca 2015r. I A 060/ 17   / 15 KOMUNIKAT        W dniu 28 lutego 2015r wygasły 4-letnie kadencje Prokuratorów Rejonowych powołanych do pełnienia tych funkcji w 2011r.    Prokurator Generalny powołał z dniem 1 marca […]

więcej »


Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”.

Kampania edukacyjna „Nie daj się zrobić w słupa”. 26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”…………   W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna. Celem kampanii jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT […]

więcej »


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 23 do 28 lutego 2015 roku, na terenie Polski prowadzona będzie akcja w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”     W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach  23.02. – 28.02.2015r. w godzinach 7:30 – 15:30 Proukratura Okręgowa w Radomiu zaprasza na dyżury, podczas których udzielane będą porady ofiarom przestępstw w kwestii ich praw oraz działalności […]

więcej »


Archiwum aktualności