Ogłoszenie nr 80136 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.
Radom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502528-N-2017
Data: 08/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 56967400000, ul. ul. J. Malczewskiego  7, 26600   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 3680700 do 05, e-mail ewa.lugowska@prokuratura.radom.pl, faks 483 680 752.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data:,godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 24.05.2017, godzina 09:30Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki